Vardagsekonomi

Elmarknaden just nu

Elmarknaden har under september månad upplevt en kombination av höga temperaturer, starka vindar och fyllda vattenreservoarer, vilket lett till de lägsta elpriserna sedan hösten 2020. Intressant nog var tiden med negativa elpriser denna månad en rekordbrytare. Det kraftiga flödet till de nordiska vattenreservoarerna kan likställas med den typ av flöde vi normalt ser under vårfloden. Men det är essentiellt att minnas hur pass påverkade elpriserna är av vädret, vilket gör dem oförutsägbara.

elmarknaden

Elmarknaden och hydrologisk balans

Den hydrologiska balansen har förbättrats markant över hela Norden. Säsongsbetonat varmt väder och nederbörd i områden med vattenkraft har bidragit till en riklig tillförsel till vattenmagasinen. Det påminner nästan om en tidig vårflod. ”Det vi ser nu kan beskrivas som en höstflod. Elpriserna är för närvarande låga överallt, och tack vare gynnsamma väder- och energiförhållanden, kombinerat med högre temperaturer, har elkonsumtionen minskat. Men baserat på de senaste årens erfarenheter kan detta ändras snabbt, så att övervaka sitt elavtal är kritiskt”, uttrycker Jonas Stenbeck, privatkundschef vid Vattenfall Försäljning.

En ovanlig september för elmarknaden

Under september upplevde vi minuspriser under totalt 46 timmar, både dagtid och nattetid. Detta har lett till att det rörliga elpriset nått en rekordlåg nivå för månaden. Medelspotpriset på Nord Pool, specifikt i elområde 3, låg på 24,32 öre per kWh, en drastisk minskning från föregående års pris på 228,63 öre per kWh.

Bränslepriser och dess inverkan på elmarknaden

Prisfluktuationer är märkbara i bränslesektorn. Medan gas- och kolpriserna förblir låga, har oljepriset hållit sig stabilt jämfört med förra året. Tack vare de europeiska gaslagrens goda tillstånd och den nyligen avslutade strejken vid två LNG-anläggningar i Australien har elmarknaden stabiliserats. Jonas Stenbeck belyser dessutom att ”priset på fastpriskontrakt har minskat avsevärt, särskilt jämfört med de extremt höga priserna förra året. För de som är osäkra kan de välja kortare avtalslängder, exempelvis ett sexmånadersavtal, för att få prisförutsägbarhet under vintermånaderna.”

www.finanstid.se/elmarknaden-just-nu-arets-hostflod-ger-rekordlaga-elpriser/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *