Vardagsekonomi

Digitalt Foto ID

Inom en snar framtid kommer BankID-användare i Sverige få möjlighet att använda BankID som ett digitalt ID-kort.

BankID-appen, som är Sveriges vanligaste app för digital identifiering, meddelar att man kommer lansera funktionen. När funktionaliteten har implementerats kan användaren identifiera sig som vanligt i BankID-appen, och ett digitalt ID-kort kommer att visas på skärmen i två minuter. Det digitala ID-kortet visar bland annat användarens foto, namn, personnummer och ålder, samt en rörlig QR-kod som kan läsas av med en skanner.

Förfalskning

Detta möjliggör för företag att identifiera en person både med hjälp av en skanner, där BankID-verifikation redan är implementerad, samt med hjälp av fotot. För att försvåra förfalskning av det digitala ID-kortet med en skärmdump kan den som ska verifiera trycka på skärmen, vilket gör bilden suddig och spelar upp ett ljud.

Ogiltigt ID-kort

Att använda en digital ID-handling innebär också att ett ogiltigt ID-kort inte kan presenteras, vilket minskar risken för företag och butiker att oavsiktligt accepterar ett ogiltigt eller blockerat ID-kort.

När lanseras det?

BankID har inte angett en tidsplan för när stödet för digitalt ID-kort kommer att implementeras, men för att aktivera det krävs antingen ett giltigt svenskt pass eller ett nationellt ID-kort. Körkort kommer inte att fungera. Det digitala ID-kortet kommer sedan att visa samma information och foto som den ID-handling som det skapats med och gäller lika länge.