Vardagsekonomi

Dålig skörd riskerar höjda matpriser i butik

Dålig skörd förväntas slå hårt mot svenska konsumenters plånböcker. Med nästan 20 procent av den totala skörden förlorad detta år, varnar Lantbrukarnas riksförbund (LRF) för potentialen av en markant prishöjning i livsmedelsbutiker.

Dålig skörd

Oro över situationen pga dålig skörd

LRF:s ordförande, Palle Borgström, uttrycker djup oro över situationen, i värsta fall ser svenskt lantbruk en halverad inkomst. Ett extremt sommarväder med torka under maj och juni, följt av regn och översvämningar i juli och augusti, har varit en stor utmaning för våra lantbrukare.

Översvämningar bidrar till dålig skörd

Översvämningar har särskilt påverkat regioner som Örebro, Västerås och Uppsala. Borgström påpekar: ”Vi ser områden där stora arealer med oskördad spannmål nu står under vatten. För många lantbrukare är det nästan en katastrof.”

Produktionsvärdet

Enligt LRF:s beräkningar kan produktionsvärdet för årets dåliga skörd minskas med så mycket som fem till sex miljarder kronor. En stor del av spannmålen som skördas nu nedklassas på grund av dess dåliga kvalitet, vilket leder till användning som foder eller för biobränsleproduktion. Borgström förklarar, ”Kvalitetsgapet skapar betydande prisskillnader.

Minskat utbud

Med minskat utbud av högkvalitativt spannmål kan priset i butiker öka. Borgström tillägger, ”Om vi måste importera de kvaliteter vi saknar, kommer det definitivt att påverka priserna i butikshyllorna. Hur mycket är dock svårt att förutse.”

Krisstöd

Särskilt utsatta grödor inkluderar vete, maltkorn och grynhavre. Dessutom har många potatis- och morotsodlingar drabbats av översvämning.

LRF uppmanar regeringen om krisstöd men betonar också behovet av långsiktiga investeringar för att hantera framtida extremväder. Borgström avslutar, ”Krisstöd är bara en kortsiktig lösning. Vi behöver investera i åtgärder som minskar vår sårbarhet, till exempel utvidgad bevattning och bättre dräneringssystem för att förebygga både torka och översvämningar.”

Säkerställa hållbart lantbruk

Med tanke på den nuvarande situationen med dålig skörd är det klart att åtgärder måste vidtas både på kort och lång sikt för att säkerställa ett hållbart lantbruk i Sverige.

https://www.upday.com/se/hoejt-pris-i-butik-att-vaenta-efter-dalig-skoerd

Pensionärsskatten sänks

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *