Vardagsekonomi

Bostadsrättsföreningens ränta

Bostadsrättsföreningens ränta kommer påverkas, trots att ränteökningen inte ännu har känts av, indikerar ny undersökning. Enligt en genomgång av Nabo av 2 000 bostadsrättsföreningar landet runt, visar det sig att dessa föreningars räntekostnader från 2021 till 2022 endast ökat marginellt, närmare bestämt med 0,21 procentenheter, vilket innebär en förändring från 1,06 till 1,27 procent i snitt. Däremot, med nuvarande räntetrender som närmar sig fem procent vid nyteckning, ligger risken i luften att föreningar med lån som förfaller 2023-2024 kan drabbas hårt.

Bostadsrättsföreningens ränta: Risk för räntesmäll

Jonas Gustavsson, ekonomisk expert för bostadsrättsföreningar på Nabo, kommenterar: ”Hastigheten som ränteläget påverkar en bostadsrättsföreningens ränta och ekonomi varierar beroende på andelen bundna räntor och löptid. Dessutom kan inverkan bli särskilt kännbar för de föreningar som har höga lån och rörliga räntor.” Han fortsätter, ”Med tanke på den förväntade ökningen av styrräntan, som kan hålla sig hög en längre tid än förväntat efter sommarens ekonomiska osäkerhet, bör föreningar vara mycket uppmärksamma.”

Bostadsrättsföreningens ränta påverkar

För föreningar som inte har en tillräcklig ekonomisk buffert eller framförhållning finns det risk för likviditetskris på grund av snabbt stigande räntebetalningar. Ovanpå detta lägger inflationen press på övriga förvaltningskostnader. Gustavsson tillägger: ”Många bostadsrättsföreningar har inte prioriterat att spara inför framtida underhåll, vilket kan bli en utmaning i kombination med stigande räntor. För att undvika omedelbara avgiftshöjningar, som kan bli svåra för medlemmar att hantera på kort sikt, behöver föreningar arbeta för att hålla avgiften stabil.”

Rekommendationer

För att hjälpa bostadsrättsföreningar i detta skiftande ränteläge, rekommenderar Nabo följande:

  • Skapa en extra ekonomisk buffert i bostadsrättsföreningens ränta och ekonomi i nuvarande osäkra klimat.
  • Var proaktiv och kommunicera med medlemmarna, särskilt om föreningen har höga lån och rörliga räntor.
  • Se till att anpassa årsavgifterna i tid för att förbereda medlemmarna på eventuella förändringar

    Med tanke på de utmaningar som bostadsrättsföreningar kan stå inför med stigande räntor, är det nu viktigare än någonsin att ta proaktiva åtgärder.

https://www.bostadspolitik.se/2023/03/30/hogre-rantor-har-inte-slagit-igenom-rantesmall-pa-vag-for-brfer/

Höjda Belopp I Studiemedlet Och Fribeloppet För 2024

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *