Vardagsekonomi

Börsen vs alternativt sparande

Börsen är vägen att gå för de som vill spara – under flera årtionden har expertråden varit eniga. Men med Riksbankens rekordsnabba ränteökningar, från 0 till 3,75 procent på drygt ett år, erbjuder nu finansmarknaden plötsligt flera alternativa sparformer, inklusive traditionella sparkonton med attraktiva räntor. Är det dags att överväga nya sparstrategier och se bortom börsen?

börsen

Börsen vs sparränta

Det tidigare låga ränteläget lämnade få alternativ utanför börsen för sparare. Men med den nyligen ökade styrräntan har dörren öppnats för en mängd nya sparalternativ. Stora banker erbjuder nu konton med omkring 3,5 procent i sparränta för insättningar.

”Över tid kommer börsen sannolikt att fortsätta ge bättre avkastning, men på kort sikt är det nu möjligt att få vettig avkastning med sparkonton, vilket kan vara attraktivt, speciellt för äldre individer,” påpekar den oberoende analytikern Peter Malmqvist från Ekonomibyrån.

Börsen vs amortering

Med stigande boräntor har amortering blivit en alltmer attraktiv sparform. Högre räntor har ökat kostnaderna för hushåll med stora bolån, vilket gör amortering till en potentiell vinsttagning. ”Det är ett klokt sätt att minska sin räntekänslighet, särskilt för de med en stram månadsbudget,” säger Kristin Magnusson Bernard, VD för Första AP-fonden.

TINA och TIAA – Aktier eller Alternativ?

Det förändrade ekonomiska landskapet har återinfört begreppen TINA (”There Is No Alternative” – Det finns inget alternativ) och TIAA (”There Is An Alternative” – Det finns ett alternativ), där TINA betonar bristen på alternativ till aktiemarknaden och TIAA lyfter fram existensen av effektiva sparalternativ som konkurrenskraftiga sparkonton och amortering.

Slutsats

Medan börsen har varit och förmodligen kommer fortsätta vara en lönsam investering på lång sikt, har det nya ränteläget skapat rum för alternativa sparstrategier. Det är nu av största vikt för både nuvarande och potentiella sparare att noga överväga dessa alternativ och anpassa sina sparstrategier därefter i ljuset av den aktuella ekonomiska situationen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *