Vardagsekonomi

Bidrag för energieffektivisering

Bidrag. Från och med juli 2023 har ett nytt bidrag införts för energieffektivisering av småhus. Detta initiativ riktar sig till husägare som stadigvarande bor i småhus, vilka värms upp med direktverkande el eller genom ett vattenburet distributionssystem drivet av el eller gasförbränning. Även uppvärmning av tappvarmvattnet måste ske med el eller gasförbränning. Läs nedan för mer information om hur du kan ansöka om bidrag för specifika åtgärder på värmesystemet

Bidrag för materialkostnader och åtgärder på värmesystemet

För att vara berättigad till bidraget krävs att du äger och bor stadigvarande i det aktuella småhuset. Ansökningsprocessen omfattar möjligheten att få bidrag för materialkostnader avseende vissa åtgärder på värmesystemet. Det går också att ansöka om bidrag för åtgärder på klimatskärmen, under förutsättning att du först har beviljats bidrag för åtgärder på värmesystemet i samma hus. Denna satsning syftar till att främja energieffektivisering i småhus och möjliggöra en hållbarare boendemiljö för ägare av dessa fastigheter.

Läs mer och sök bidraget här: 
https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus/

Källa: www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *