Vardagsekonomi

Bekämpning av afrikansk svinpest i Sverige: hotet och åtgärderna.

I Sverige växer fruktan för spridningen av afrikansk svinpest, en dödlig sjukdom bland tamgrisar och vildsvin. Sjukdomen, som identifierades för mer än ett hundra år sedan i Afrika, har spritt sig till flera europeiska länder och det finns oro för att även Sveriges djurliv ska drabbas. Trots att människor inte kan smittas, spelar vi en viktig roll i spridningen av sjukdomen, och det finns därför strikta förbud mot aktiviteter som kan bidra till fler smittade djur.

Historien om svinpest

Afrikansk svinpest upptäcktes för första gången i Afrika för mer än ett hundra år sedan. Utbrott av sjukdomen har rapporterats i Georgien sedan 2007, och sedan dess har den spridits till ytterligare 22 europeiska länder. Detta inkluderar nu också Sverige, som redan ser effekterna av spridningen 2023. Den afrikanska svinpesten tros ha nått Västmanland genom människor snarare än våra fyrbenta vänner, och trots intensiv jakt är det fortfarande hundratusentals vildsvin som kan vara i fara.

Hur sprids svinpest?

Svinpest kan spridas från svin till svin, genom blod, träck och kött. Även om viruset är extremt farligt och snabbt kan ta livet av sina värddjur, rör det sig långsamt på egen hand – endast 1 till 2 kilometer per månad. Men det är människors handlingar, som att förflytta sig snabbt över stora avstånd i infekterade kläder eller skor, som kan hjälpa till att sprida viruset mer effektivt.

Effekten på tamgris

Riskerna med svinpest är inte begränsade till vild natur. Om smittan når en tamgrisbesättning, är nödslakt ofta den enda lösningen. Detta följt av de redan pågående problemen med el- och produktionspriser, kall vår och extremregn, leder till en ”perfekt storm” av problem för svenska grisuppfödare. Grisindustrin har en viktig roll i den globala matproduktionen och småskaliga gårdsbesättningar är särskilt sårbara.

Bekämpning av svinpest

Trots det allvarliga hotet är situationen inte hopplöst. I Belgien kunde afrikansk svinpest framgångsrikt utrotas. Nu arbetar Sverige med att fortsätta identifiera och hantera smittade djur och områden. Detta innebär bland annat att bränna upp döda vildsvin som kan bära på viruset samt att hålla människor ur potentiellt infekterade områden.
https://omni.se/a/GMmALB

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *