Vardagsekonomi

Begravningsavgiften höjs 2024

Begravningsavgift. Kammarkollegiet har fastställt begravningsavgiften för det kommande året, och det kommer att bli en ökning. Avgiften höjs till 27,7 öre per hundralapp, vilket innebär en ökning med 1,9 öre från föregående år. Hur påverkar denna höjning medborgarna och vad ingår i den nya avgiften?

Begravningsavgiftens funktion och syfte

Begravningsavgiften är en obligatorisk avgift som tas ut från alla folkbokförda i Sverige med en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett religiös tillhörighet. Huvudmannen, oftast en församling eller ett pastorat inom Svenska kyrkan, har ansvaret att tillhandahålla och upprätthålla allmänna begravningsplatser för folkbokförda inom sitt förvaltningsområde. Avgiften täcker kostnader för bland annat gravplats i 25 år, kremering samt lokal för begravningsceremonier utan religiösa symboler.

Kammarkollegiet har fastställt den nya avgiftssatsen baserat på kostnadsuppgifter från Svenska kyrkan och yttranden från begravningsombud. Höjningen förklaras främst av ökade räntekostnader och stora underhållsåtgärder.

Hur påverkar höjningen ekonomiskt

Den nya avgiftssatsen för 2024 blir 27,7 öre per hundralapp. För exempelvis en person med en årlig inkomst på 350 000 kr innebär detta en årlig avgift på 969,50 kr eller cirka 81 kr per månad. Jämfört med avgiftssatsen för 2023, som var 25,8 öre per hundralapp, innebär detta en ökning. Vad som är viktigt för medborgarna att veta är hur denna höjning påverkar deras ekonomi och vilka fördelar som fortfarande ingår i den nya begravningsavgiften.

1 januari 2016 infördes den enhetliga begravningsavgiften för alla folkbokförda i Sverige, med undantag för de i Stockholm och Tranås. Detta är en del av den övergripande förändringen i begravningsavgiftssystemet som medborgare bör vara medvetna om.

Källa: www.kammarkollegiet.se/aktuellt/pressmeddelanden/2023-11-30-begravningsavgiften-hojs-2024

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *