Vardagsekonomi

Bedrägerimetod med AI

En ny bedrägerimetod har dykt upp och polisen går nu ut med en varning till allmänheten. Bedragarna har tagit till sig av den senaste teknologin och använder nu artificiell intelligens för att genomföra sina brott, enligt uppgifter från Dagens Nyheter.

Bedrägeri med artificiell intelligens

Polisen varnar för en sofistikerad metod där bedragare utnyttjar artificiell intelligens för att klona röster. Genom att använda innehåll från sociala medier kan bedragarna skapa en kopia av en persons röst och använda den för att framstå som en släkting eller vän. Målet är att lura personer att skicka pengar under förevändning att det är en bekant som ber om hjälp.

Viktig uppmaning till allmänheten

Polisen uppmanar nu allmänheten att vara extra uppmärksamma och försiktiga. Bedrägeriexperten Jan Olsson betonar vikten av att vara skeptisk och föreslår att man alltid bör dubbelkolla om någon ber om pengar, även om det verkar vara en familjemedlem eller vän. Att ringa tillbaka och bekräfta identiteten innan man agerar är ett kraftfullt skydd mot denna typ av bedrägeri, enligt Olsson.

Polisens omfattande arbete mot bedrägeri

Polisen genomför ett omfattande arbete för att bekämpa bedrägerier och informerar allmänheten om förebyggande åtgärder. De samarbetar även med andra myndigheter och näringslivet för att minska antalet bedrägeribrott. Ett nationellt bedrägericenter är inrättat för att förebygga, samordna brottsbekämpningen och utveckla metoder för att utreda bedrägerier. Målet är att minska antalet drabbade personer, minska brottsvinsterna och öka uppklarningsfrekvensen.

Källa: www.marcusoscarsson.se/just-nu-polisen-varnar-allmanheten-riktar-uppmaning-gallande-pengar/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *