Vardagsekonomi

Arbetslösheten i augusti

Arbetslös. Den säsongsjusterade arbetslösheten har visat en överraskande ökning, stigande till 8,0 procent i augusti, en klart högre siffra jämfört med 7,0 procent i juli, vilket framgår av SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU).

arbetslös

Arbetlöshetssiffran

Analytiker som deltog i Infronts enkät hade förutsett en arbetslöshetssiffra omkring 7,3 procent. Denna oförutsedda ökning i arbetslöshet illustrerar en avmattning inom arbetsmarknaden som många inte hade förutsett.

Arbetslöshet i augusti

”Vi observerar en minskning av tidsbegränsat anställda och en samtidig ökning i arbetslöshet under augusti 2023. Det är tydliga indikationer på en avmattning på arbetsmarknaden,” förklarar Louise Stener, statistiker på SCB

Indikation

Hon tillägger även att ytterligare undersökningar och mätningar är nödvändiga för att med säkerhet fastställa den vidare utvecklingen av arbetslöshetstrenden. Den nuvarande data ger dock en stark indikation på en markant förändring i arbetsmarknadens dynamik och arbetslöshetsnivåerna.

Osäkerhet

Denna oväntade uppgång i arbetslöshet har skapat en luft av osäkerhet kring arbetsmarknadens stabilitet och den ekonomiska tillväxten i landet. Det återstår att se om denna trend fortsätter, och vilka åtgärder som kan behövas för att adressera och motverka ökningen av arbetslöshet.

https://omni.se/arbetslosheten-okar-mer-an-vantat-avmattning/a/JQAMKm

Volvo tillverkar den sista dieselbilen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *