Vardagsekonomi

Arbetslöshet spås öka

Arbetslöshet väntas växa men trots att prognoser indikerar det, visar en ny undersökning från Konjunkturinstitutet att individers oro främst ligger i den generella ökningen av arbetslöshet, snarare än i risken att själva bli arbetslösa. Denna förhållningssätt kan ha betydande inverkan på landets ekonomiska utveckling, meddelar SR Ekot.

arbetslöshet

Arbetslösheten påverkar

”Om hushållen inte är så oroliga över sin egen situation på arbetsmarknaden, vågar de lite mer och konsumerar mer,” förklarar Albin Kainelainen, generaldirektör på Konjunkturinstitutet, i en intervju med radion. Denna minskade oro för personlig arbetslöshet kan visa sig positiv i ljuset av konsumtionsbaserad ekonomisk tillväxt.

Arbetslöshet bland byggsektorn

Specifika branscher som byggsektorn och handelssektorn spås vara bland de mest utsatta för kommande nedskärningar och potentiell ökning av arbetslöshet. Det är ännu oklart hur djupt och brett dessa nedskärningar kommer att påverka arbetsmarknaden.

En Generell Oro för Arbetslöshetens Framtida Utveckling

Denna insikt om en mer generell oro för arbetslöshetens utveckling, snarare än individuell oro, sätter fokus på den kollektiva medvetenheten om arbetslöshetsproblematiken i landet. Det återstår att se huruvida denna oro kommer att manifestera sig i nationella ekonomiska tendenser och om det kommer att påverka den generella konsumtionsbeteendet i samhället.

https://omni.se/fa-tror-att-de-kommer-drabbas-av-arbetsloshet/a/l3jBzA

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *