Vardagsekonomi

Arbetsgivaravgiften HÖJS

Då var det dags, arbetsgivaravgiften höjs från 19,73 % till 31,42 % fr.o.m. den 1 april. Den lägre arbetsgivaravgiften för dom mellan 19 och 23 år upphör alltså. Är det smart?

Vad är en arbetsgivaravgift?

Arbetsgivaravgift är en form av beskattning som betalas av en arbetsgivare ovanpå den lön som betalas till en arbetstagare, normalt som ett procentuellt påslag att betalas in till skattemyndigheterna. 

Bakgrund

Det var hösten 2020 som riksdagen tog beslutet att sänka arbetsgivaravgiften för gruppen 19–23-åringar, som en del av pandemistödet. Sänkningen skulle upphöra automatiskt den 31 mars 2023. Och det är vad som sker nu – arbetsgivaravgiften för dessa unga anställda höjs i ett slag med 12 procentenheter.

Sänkningen av arbetsgivaravgiften infördes 2007, avskaffades sedan 2016 men återinfördes 2019. Fram till den sista mars har en lättnad på arbetsgivaravgiften inneburit att den för unga mellan 19 och 23 år varit nedsatt till 19,73 procent på löner upp till 25 000 kronor i månaden. För unga under 19 år är arbetsgivaravgiften fortsatt nedsatt till 10,21 procent, upp till löner på 25 000 kronor i månaden.

Det har alltså hela tiden varit tydligt att arbetsgivaravgiften skulle återställas just detta datum. Men det är likafullt en höjning, och den kommer ytterst olägligt. Den motivering för nedsättningen som fanns 2020 skulle kunna användas även nu. Då hette det att de lägre avgifterna skulle motverka krisens negativa effekter för unga och förbättra möjligheterna för företag att behålla och nyanställa personal. Det talades också om att stimulansen skulle kunna öka takten i den ekonomiska återstarten.