Vardagsekonomi

Användarvillkor

Senaste uppdatering: 2021-02-19

Användarvillkoren är för användare (”Användaren”) av mobilapplikationen Vardagsekonomi (”Appen”) och hemsidan www.vardagsekonomi.nu (”Hemsidan”). Genom användandet med dator, mobil eller annan elektrisk utrustning på appen, hemsidan eller annan produkt eller innehåll som gjorts tillgänglig av oss, godkänner du härmed Användarvillkoren samt Sekretesspolicyn.

 

Avtal

Villkoren styr den legala förhållningen och relationen mellan Leverantören och Användaren. Genom att installera Appen i en apparat går Användaren in i ett avtal med Leverantören, där innehållet av avtalet innefattas av de här villkoren, eller av något annat relaterat dokument som de här villkoren refererar till. Genom att installera Appen godkänner Användaren att hen har läst de här villkoren och går i god för dem. 

Användarvillkoren utgör hela avtalet mellan dig och Leverantören och reglerar din användning av Appen och ersätter tidigare avtal mellan dig och Leverantören (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren). Leverantören kan ändra dessa villkor eller Sekretesspolicyn då och då. Om Leverantören gör väsentliga ändringar av dem kommer du att meddelas via e-post. Om du motsätter dig några ändringar kan du stänga ditt konto. Din fortsatta användning av våra tjänster, efter publicering eller ett mail om ändringarna av villkoren, innebär att du samtycker till de uppdaterade villkoren. 

Några frågor relaterat till Villkoren skickas till info@vardagsekonomi.nu.

 

Registrering och Användarens konto

Tjänsterna får endast användas efter att registreringen har slutförts. Användaren förstår att Appen inte kommer att finnas tillgänglig utan registrering.

En del av registreringen är att tillhandahålla grundläggande registreringsdata om Användaren. Dessa uppgifter kan tillhandahållas i ett registreringsformulär. En förutsättning för registreringen är att ge Användarens samtycke till behandlingen av personuppgifter i enlighet med Sekretesspolicyn.

Användaren är skyldig att tillhandahålla sanningsenlig information om sig själv. 

Användaren ansvarar för att hålla sitt kontoinloggnings- och lösenordsuppgifter säkert och konfidentiellt. Leverantören förutsätter att alla meddelanden och förfrågningar som sker via Appen görs av en registrerad Användare. För viss begäran kan en e-postbekräftelse erhållas av Leverantören för att säkerställa att Användarens identitet inte äventyras.

Leverantören har när som helst rätt att neka möjligheten att registrera och skapa ett användarkonto.
Förbud

Du får inte modifiera eller anpassa Appen och Hemsidan eller modifiera en annan webbplats för att falskt antyda att den är associerad med Appen eller Hemsidan eller någon annan av Leverantörens tjänster. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja eller utnyttja någon del av Appen utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Leverantören. Leverantören kan, men har ingen skyldighet, att ta bort innehåll och konton som innehåller information som anses vara olagligt, stötande, hotande, förolämpande eller på annat sätt anstötligt eller bryter mot någon parts immateriella egendom eller dessa villkor. 

Muntligt, fysiskt, skriftligt eller annat missbruk (inklusive hot om missbruk eller återbetalning) av någon av Leverantörens kunder, anställda, medlemmar eller tjänstemän kommer att resultera i omedelbar kontonedstängning. 

Du förstår att den tekniska behandlingen och överföringen av tjänsten, inklusive ditt innehåll, kan överföras okrypterad och involverar (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. 

Du får inte skicka oönskad e-post, SMS eller ”skräppost” -meddelanden. Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur. Om din bandbreddsanvändning väsentligt överstiger den genomsnittliga bandbreddsanvändningen (som endast bestäms av Leverantören) för andra kunder till Leverantören, förbehåller sig Leverantören rätten att omedelbart inaktivera ditt konto eller strypa din filhantering tills du kan minska din bandbreddskonsumtion.

 

Tjänster

Uppsättningen av funktioner gör det möjligt för Användaren att betala samma summa utgifter varje månad och få ut ett belopp att spendera på vad som helst utan att det påverkar ekonomin, vilket är huvudsyftet med appen. Appen är utformad för Användare som på ett manuellt sätt matchar sin budget mot de faktiska utgifterna samt gör överföringar från sitt lönekonto till sina övriga konton.

Appen är ett privatekonomiskt verktyg som hjälper sina Användare att praktiskt strukturera sin ekonomi. Appen kan inte användas som ett verktyg som kan acceptera eller lagra pengar eller motsvarande. Appen är inte utformad för att utföra några finansiella transaktionen eller överföringar. Appen är endast ett ”read-only” verktyg.

 

Tredjepartstjänster

Du godkänner att Leverantören använder tredjepartsleverantörer och värdpartner för att tillhandahålla nödvändig hårdvara, programvara, nätverk, lagring och relaterad teknik som krävs för att driva Appen. 

Appen använder funktioner och tjänster från tredje part. Genom att acceptera deras användarvillkor och integritetspolicy godkänner Användaren att det kan finnas villkor eller Sekretesspolicyer som gäller för användning av tjänster från tredje part. Leverantören har ingen eller begränsad kontroll över funktionsfel eller störningar av tredje parts tjänster och garanterar inte dem. Leverantören är inte ansvarig för tjänster från tredje part eller innehåll från tredje part.iOS- och Android-plattformar

Observera att detta avtal ingås mellan dig och Leverantören, inte med en tredje part som Apple Inc. eller Google Play. Därför kan särskilda villkor på dessa webbplatser gälla för dig.

Varken Apple eller Google Play ansvarar för Appen eller dess innehåll. Leverantören kommer att ta itu med alla frågor angående Appen. Detta gäller även service och underhåll av Appen. Eventuella klagomål, oavsett om de är från dig eller från tredje part, måste adresseras direkt till Leverantören, som är ensam ansvarig för att hantera dessa.

Licensen som beviljas dig är att använda Appen enligt vad som är tillåtet enligt Användarvillkoren och Apple Stores användarvillkor, respektive Google Plays användarvillkor.

Genom ditt godkännande av villkoren i det här avtalet har Apple. Google Play och deras samarbetsbolag och dotterbolag rätt att genomdriva villkoren mot dig som en tredjepartsmottagare.

 

Appstabilitet och konsekvens

Tjänsten tillhandahålls som den är utformad och när den är tillgänglig.

Leverantören garanterar inte att (a) tjänsten uppfyller dina specifika krav, (b) tjänsten kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri, (c) de resultat som kan uppnås från användningen av tjänsten kommer att vara korrekt eller pålitlig, (d) kvaliteten på tjänster, information eller annat material som du köpt eller erhållit genom tjänsten kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att (e) eventuella fel i Appen kommer att korrigeras.

Det kan finnas situationer där Appen kan vara tillfälligt otillgänglig i vissa av dess delar eller så avbryts tjänsten av tekniska skäl. Stabiliteten och konsekvensen i Appens tjänst garanteras inte.

 

Support och underhåll

Om du har några frågor, kan du nå Leverantören via kontaktuppgifterna längst ner i dokumentet. Vänligen ha i åtanke att supporten kan vara återhållsam på grund av begränsad kapacitet av Leverantören. 

 

Din användning av Appen

Du får endast använda Appen eller Hemsidan i enlighet med dessa villkor. Du bör inte använda Appen eller Hemsidan om användningen distraherar din förmåga att koncentrera dig på situationer som kan orsaka dödsfall eller är farliga för din personliga hälsa eller andras hälsa. Exempel är när du kör ett fordon, arbetar med farliga material, arbetar med elektriska apparater, går i trängseln etc. Eventuella skador och förluster i samband med olämplig användning är Användarens eget ansvar.Behörigheter och Sekretesspolicy

Vi behandlar bara dina personuppgifter för att tillhandahålla dig tjänsten. Mer information om behandling av personuppgifter finns i Sekretesspolicyn.

 

Användarvillkor

Leverantören granskar inte användarinnehållet men förbehåller sig rätten att ta bort eller inaktivera åtkomst till användarinnehåll av någon anledning.

Du är ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt användarkonto och lösenord. Leverantören kan inte och kommer inte att hållas ansvarig för förlust eller skada till följd av att du inte uppfyller denna säkerhetsskyldighet.

Du ansvarar för allt innehåll som publiceras och aktiviteter som sker under ditt konto (även när innehåll publiceras av andra som har sina konton delade under ditt huvudkonto).

Du får inte använda Appen för något olagligt eller obehörigt ändamål. Du får inte, genom att använda Appen, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt eller varumärkeslagar).

Du får endast använda Appen om du är över 13 år eller i vuxet sällskap. Genom att använda Appen bekräftar du att du är över 13 år (eller är i vuxet sällskap) och att du har läst, förstått och godkänner dessa användarvillkor.

 

Avbokning och uppsägning

Ditt konto kan annulleras genom en begäran om makulering till info@vardagsekonomi.nu. Allt ditt innehåll kommer att raderas från Appen vid sådan makulering inom 5 arbetsdagar. Den här åtgärden kan inte återställas när ditt konto avslutats. 

Du kan också välja att radera allt innehåll och avsluta ditt konto direkt i Appen. 

 

Ändringar av tjänsten

Leverantören förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan modifierar eller avbryta Appen tillfälligt eller permanent.

Leverantören är inte ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, upphävande eller upphörande av Appen.

Alla länkar till externa webbplatser kan också komma att ändras.

Upphovsrätt och innehållsinnehav

Leverantören hävdar inga immateriella rättigheter över innehåll som du skapar när du använder Appen. Din profil och ditt uppladdade material förblir din. Genom att använda Delningsfunktionalitet för att dela ditt konto med andra accepterar du dock att låta andra se ditt innehåll. 

Du ska hålla Leverantören utanför alla anspråk, krav, stämningar eller förfaranden som görs eller väcks av en tredjepartsleverantör som hävdar att ditt innehåll, eller din användning av Appen är i strid mot villkoren. Du ska ersätta Leverantören för eventuella skador som uppkommer på grund av detta. 

Appens design, tekniska lösningar, innehåll, utseende och funktion ägs av Leverantören. Alla rättigheter förbehållna. Du får inte duplicera, kopiera eller återanvända någon del av HTML / CSS, Java-skript eller visuella designelement eller koncept utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Leverantören.

 

Ansvarsbegränsning

Du förstår och samtycker uttryckligen till att Leverantören inte ansvarar för direkta eller indirekta skador för förlust av vinst, goodwill, användning, data eller andra immateriella förluster till följd av dessa Villkor, tjänster eller Leverantörens åtgärder i samband med tjänsten. Särskilt ansvarar Leverantören inte för skador orsakade av olämplig användning av tjänsten.

Ovan nämnda ansvarsbegränsning ska gälla i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. Trots vad som är motsatt i dessa villkor ska Leverantörens ansvar i sådana fall begränsas i den utsträckning som tillåts enligt tillämpad lag.

Din användning av Appen är på egen risk. Du samtycker till att dessa villkor och din användning av tjänsten är i enlighet med svensk lagstiftning.

 

Kontaktuppgifter

Niklas Bergh (Grundare)
Stora Torggatan 22
274 34 Skurup
info@vardagsekonomi.nu
www.vardagsekonomi.nu