Vardagsekonomi

500 % Boränta

Riksbanken höjde räntan till 500 procent under hösten 1992: En historisk översikt

Hur länge var räntan 500 procent?

Riksbanken höjde räntan till 500 procent under en kort period hösten 1992, närmare bestämt den 16 september samma år. Denna historiska åtgärd var ett desperat försök att försvara den svenska kronan mot valutaspekulationer och krisen på finansmarknaden.

När låg räntan på 500 %?

Räntan på 500 procent låg endast under några dagar i september 1992. Efter detta dramatiska beslut sänkte Riksbanken räntan successivt för att mildra krisens effekter.

Varför höjde Riksbanken räntan till 500 %?

Riksbanken höjde räntan till 500 procent i ett sista försök att försvara den fasta växelkursen för den svenska kronan. Året 1992 var präglat av en kraftig internationell lågkonjunktur och ekonomiska utmaningar, inklusive bieffekterna av den tyska återföreningen. Tysklands höga tillväxt och inflation hade lett till höjda räntor, vilket lockade utländskt kapital och skapade en påfrestning på valutasystemet i Europa.

Räntekänsligt

Sverige var illa förberett för den internationella ekonomiska nedgången och valutaspekulationerna. En försämrad konkurrenskraft, skattereformer som gjorde hushållen mer räntekänsliga, samt ökad belåning och avregleringar bidrog till den ekonomiska krisen. Bank- och finanskrisen påverkade även fastighetssektorn negativt.

Kronan fick flyta fritt

Riksbanken försökte initialt försvara den svenska kronan, men trots flera räntehöjningar fortsatte utflödet av kapital. Den 19 november 1992 upphävdes den fasta växelkursen, och kronan fick flyta fritt.

Krisen 1992

Krisen 1992 ledde dock till insikter och reformer som förstärkte Riksbankens oberoende och ändrade inriktningen. Inflationen saktade ned, och Sverige blev bättre rustat för framtida kriser genom reformer som omstruktureringen av det allmänna pensionssystemet och lagfästande av budgetprocessen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *