Vardagsekonomi

2,4 miljoner småhus får ändrat taxeringsvärde

Så Påverkas Din Ekonomi av Prisbasbeloppets Höjning 2024

Skatteverket meddelade idag om lanseringen av deras e-tjänst för den obligatoriska fastighetsdeklarationen, vilket innebär att många fastighetsägare runt om i Sverige kommer att se ändringar i deras taxeringsvärde. Detta nya taxeringsvärde baseras huvudsakligen på försäljningsstatistik för perioden 2020 till 2022, när huspriserna noterade höga nivåer. Om du är berörd av dessa ändringar, notera att sista dagen för att deklarera eller ändra ditt taxeringsvärde är den första november.

Stora Vinster för Pensionärer och Studenter

Intressant är att det nyliga prisfallet på husmarknaden inte kommer att beaktas i beräkningen av taxeringsvärde. Därför kan husägare ställas inför oväntade skatteutgifter på grund av ett potentiellt övervärderat taxeringsvärde.

Lägre Skatt och Höjt Tak för Föräldralediga och Sjukpenning

För de som undrar, definierar Skatteverket taxeringsvärde som det ackumulerade värdet av en fastighet. Praktiskt taget bör taxeringsvärdet motsvara 75% av det sannolika marknadsvärdet för fastigheter i det aktuella värdeområdet, två år före taxeringsåret, eller nivååret som det kallas.

Störst Effekt för Höginkomsttagare

En annan viktig punkt att notera är att den årliga fastighetsavgiften för småhus är direkt kopplad till taxeringsvärdet. Den utgör 0,75% av taxeringsvärdet, men har en maxgräns som uppgår till 9 287 kronor, enligt beräkningar från Villaägarna.

Sammanfattning

Håkan Larsson, från Villaägarna, delar sina insikter:

”Man kan tydligt se att det totala skattetrycket på Sveriges småhusägare ökar snabbt. Detta sker samtidigt som dessa ägare tampas med ökade ränte- och elkostnader.”

Larsson lägger till:

– Våra data indikerar att skattetrycket från fastighetsavgiften kommer att skjuta upp från cirka 16 miljarder 2021 till nästan 19 miljarder 2024. Denna ökning kan inte enbart tillskrivas en höjning av takbeloppet. Snabbt stigande taxeringsvärden driver också upp fastighetsavgiften på flera platser som fortfarande ligger under den övre gränsen.

Vår bifogade tabell visar hur mycket taxeringsvärdet har förändrats sedan 2021, indelat per län.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *